Bị kết án 7 năm tù giam vì đưa tin thảm họa Formosa

Bị kết án 7 năm tù giam vì đưa tin thảm họa Formosa

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/11/bi-ket-7-nam-tu-giam-vi-ua-tin-tham-hoa.html

 

Nói lên sự thật là phản động?

Cộng sản đàn áp để hù doạ dân vì chúng sợ sự thật!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s