Dùng côn đồ trị dân!!!

Dùng côn đồ trị dân!!!

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/09/dung-con-o-tri-dan.html

Một thế hệ   đã bị nhồi sọ …

Bản chất bọn cs   là   vô nhân tính và tàn ác dã man,   chuyên cướp và giết chính dân mình

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s