Bán nước – buôn dân

Bán nước – buôn dân

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/09/ban-nuoc-buon-dan.html#more

Bán nước, buôn dân, cướp đất, đánh dân, tham nhũng,….

Hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s