Chống Tàu là có tội?

Chống Tàu là có tội?

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/03/ay-la-xa-hoi-gi-che-o-gi-tan-bao-qua.html

 

Đi biểu tình, đi khiếu kiện đòi bồi thường thì đánh đập, đàn áp, bắt bớ?

Công dân VN có phải là công dân của một quốc gia thành viên của Liên Hiệp quốc?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s