CS không đủ tư cách để nói về dân chủ

CS không đủ tư cách để nói về dân chủ

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/03/ba-nguyen-thi-kim-ngan-khong-u-tu-cach.html

 

 

Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư Xô Viết): Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. (I have devoted half of my life for communism. Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives)

 

– Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga): Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó. (Communists are incurable, they must be eradicated).

 

– Angela Merkel (Thủ Tướng Đức): Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối. (The communists make the people deceitful).

 

– Dalai Lama: Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời. (The Communists are venomous insects that breed on the garbage).

 

– Russia President Vladimir Putin (Tổng Thống Nga): Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim. (He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart).

 

– USA General Sheridan (Tướng Mỹ): Người cộng tuyệt vời nhất là người cộng sản chết. (The only good communist is a dead communist).

 

– Cố TT Nguyễn Văn ThiệuĐừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. (Don’t listen to the communists, but take a good look at what they have done).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s