Hành trình đòi quyền sống trong nỗi chết

Hành trình đòi quyền sống trong nỗi chết

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/02/hanh-trinh-oi-quyen-song-trong-noi-chet.html

 

“Ai gây cả dân tộc chìm dần trong dịch Đại Hán, dân thức tỉnh kêu gọi tiếng nói của lương tri trí thức cùng với 90 triệu trái tim hòa chung tình yêu đất nước tìm con đường thoát họa diệt vong”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s