Anh Ba Sàm “Tôi vô tội”

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09/toi-vo-toi.html

 

Anh Nguyễn Hữu Vinh Basam tự hào vì anh là người đã dũng cảm dám phơi bày bộ mặt thật lưu manh của đảng cộng sản VN.

Không có gì tàn độc   bằng Cộng Sản, kể cả đồng chí với nhau!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s