Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt

 

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt

vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”?

http://www.tienphong.vn/phap-luat/tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-blogger-nguyen-ngoc-nhu-quynh-bi-bat-1060602.tpo

Tại sao tất cả những nhà đấu tranh chống độc tài bị đánh đập, bị khủng bố, bị giam cầm?

 

Tội duy nhất của chị là dám nói lên sự thật

Nhân quyền là hàng hóa xa xỉ dưới sự cai trị của CSVN

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s