Nhận diện những kẻ thủ ác với người dân…

Nhận diện những kẻ thủ ác với người dân…

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09/nhan-dien-nhung-ke-thu-ac-voi-nguoi-dan.html#more

 

Đàn áp người biểu tình thì chính quyền đưa ngay các lực lượng côn đồ trực tiếp ra tay đánh đập và đàn áp người dân.

Chính quyền Việt Nam lại chơi chiêu “Ném đá giấu tay” để đối phó với người dân!!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s