Formosa trả tiền, nhà nước lãnh tiền, người Dân lãnh gạo mốc

Formosa trả tiền, nhà nước lãnh tiền, người Dân lãnh gạo mốc

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/08/formosa-tra-tien-nha-nuoc-lanh-tien.html

 

Cố TT Nguyễn Văn Thiệu từng nói:

” Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng Sản làm”.

 

Chính quyền Việt Nam trơ trẽn tự cho mình độc quyền ngồi trên đầu dân!

Để formosa đầu độc dân tộc, cho dân ăn gạo mốc bố thí.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s