Giặc Pháp, giặc Mĩ nhắc vô tư mà giặc Trung Quốc thì cấm?

Giặc Pháp, giặc Mĩ nhắc vô tư mà giặc Trung Quốc thì cấm?

 

Ông Nguyễn Phú Trọng chủ tâm rước giặc vào nhà?

 

http://www.danchimviet.info/archives/104166/ong-nguyen-phu-trong-chu-tam-ruoc-giac-vao-nha/2016/08

 

Vì Trung Quốc vừa là “Giặc” vừa là “thầy”, vừa là “đồng chí anh em” ? Đảng CSVN há miệng mắc quai?

 

Đây là đại họa của dân tộc Việt làm nô lệ giặc Tàu.

Phải chăng, dân tộc VN chịu bao nỗi đau thương, chiến tranh tương tàn là vì dân tộc ta có quá nhiều những tên quan lại khốn nạn len lõi trong hạ tầng đến thượng tầng ăn hại dân tộc?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s