Phóng sự về cái chết của thợ lặn Lê Văn Ngày đã tử nạn sau khi lặn tại Formosa tháng 4/2016

Phóng sự về cái chết của thợ lặn Lê Văn Ngày đã tử nạn sau khi lặn tại Formosa tháng 4/2016

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/phong-su-ve-cai-chet-cua-tho-lan-le-van.html

 

Các tổ chức xã hội dân sự cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam dối gạt dân trong vụ công ty Formosa xả thải ra biển, gây thảm họa cho nhiều thế hệ nhưng chỉ được đối phó qua loa.

 

Côn An VN: “Đỗ lỗi cho Việt Tân thì lố lăng quá.

Đỗ lỗi cho thế lực phản động thì VN mình đâu đâu cũng thấy phản động.

Công an trị. Cái gì cũng có công an!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s