Đồng Nai: Thêm một người “tự tử” trong trại tạm giữ

Đồng Nai: Thêm một người “tự tử” trong trại tạm giữ

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/ong-nai-them-mot-nguoi-tu-tu-trong-trai.html

 

Nhiều cái chết oan-khiên của người dân dưới chế độ CSVN, chưa có một chế độ nào mà khốn-nạn trên cả khốn nạn như vậy.

Cộng sản là tội ác chống lại loài người”, nếu không ác thì làm sao gọi là cộng sản được !

Chỉ khi nào không còn bóng dáng cộng sản trên đất nước nầy thì người ta mới thấy cuộc đời nầy đáng sống và không còn cảnh treo cổ tự tử trong đồn công an nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s