Luật pháp Viet Nam và lý lẽ của du côn

Luật pháp và lý lẽ của du côn

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/luat-phap-va-ly-le-cua-du-con.html

 

Ngày 12/7 /2016 , Tòa Án Quốc Tế Hague đã công bố phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc tại Biển Đông. Phán quyết này là một chiến thắng lớn cho Philippines trong vụ kiện giành lại hải phận bị xâm lấn bởi Trung Quốc.

Trung quốc đã từng tuyên bố “không nhìn nhận phán quyết của Tòa án Thường trực Trọng tài, cũng không thừa nhận tòa án này” vì dư biết trước sẽ bị buộc tội vi phạm luật biển mà Trung quốc đã tham gia.

Bản chất của cộng sản là bạo lực và dối trá, vừa ăn cướp vừa la làng.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s