Facebooker tố cáo tham nhũng ở Tây Nguyên bị bắt

 

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/facebooker-to-cao-tham-nhung-o-tay-nguyen-bi-bat-3374322.html

Đúng là hiện nay người tham nhũng ra tay trừng trị người chống tham nhũng!

Có phải đây là cách tiêu diệt những ai dám chống tiêu cực?

 

Phải chăng các thế lực quan tham đang lo đụng đến mình?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s