Biển chết, cá chết

CA đàn áp biểu tình ôn hoà

Biển chết, cá chết

Mắm độc, muối độc

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/06/ca-ap-bieu-tinh-on-hoa-nhan-ngay-moi.html

Cộng sản huy động an ninh, dân phòng, công an giả dạng đông gấp trăm lần những người biểu tình để đàn áp!

Cá biển miền Trung thi nhau tự tử vì bị Việt Tân xúi giục!

Du lịch ở miền Trung đang bị tê liệt dù bọn cộng sản cố gắng hết sức để lừa gạt người dân là ăn cá và tắm biển miền Trung!

 

Hãy nghe tên đầy tớ hoàng minh tuấn phát biểu để biết thế nào là “đỉnh cao trí tuệ” của các đầy tớ:

“Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó”!!!
http://m.giaoducthoidai.vn/tho…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s