Đại biểu Quốc hội được dặn không phát biểu về tham nhũng?

http://m.doisongphapluat.com/xa-hoi/dai-bieu-quoc-hoi-duoc-dan-khong-phat-bieu-ve-tham-nhung-a8205.html

 

Xứ cộng sản là như vậy?

 

 

Đây có phải chính là một trong những kết quả của cách mạng XHCN do Đảng cầm quyền lãnh đạo tại VN?
 

 

http://www.baomoi.com/nhieu-nuoc-cach-day-may-chuc-nam-con-ngheo-hon-vn-thi-bay-gio-da-giau-hon/c/18866471.epi

 

Cưỡi trên đầu dân còn hơn địa chủ, tư sản

Một kết quả đáng ghi nhận nữa của cuộc cách mạng này là đã làm cho một số người thuộc tầng lớp nghèo trở thành những nhà tư sản đỏ mà không cần hao tâm, tổn trí.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s