Việt Nam xuống đường vì vụ cá chết

Việt Nam xuống đường vì vụ cá chết

 

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/05/160501_vietnam_protest_formosa

Dân Việt Nam ăn chất ĐỘC chờ chết. Đây là tội ác do ai?

 

Cho công an đánh người biểu tình tức là CSVN ủng hộ việc Tàu thả chất độc vào biển VN.

 

Trước thảm hoạ cá chết, lực lượng CA cộng sản thay vì đứng về phía nhân dân đã quay sang làm nô lệ cho chính những kẻ đang đầu độc đất nước mình.

Ai đã tiếp tay cho lũ tay sai Formosa lộng hành ngay trên đất Việt Nam?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s