‘Tháng Tư đen’ và thủy triều đỏ #DMVC

‘Tháng Tư đen’ và thủy triều đỏ

 

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160429_april_events

 

Trình độ và kiến thức của lãnh đạo thấp kém cộng thêm bản chất của cộng sản là nói dối,   bịp bợm, lưu manh, khủng bố,…

 

Chúng không đủ trình độ che dấu bộ mặt thật của chúng.

 

Ngày nay cá chết vì độc, ngày mai dân Việt chết vì ngộ độc.

Người Việt nào còn sống cũng ngắc ngoải bệnh hoạn, chẳng sao ngóc đầu lên được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s