Cộng sản VN bỏ tù 3 dân oan với cáo buộc “lập chính quyền mới”

Cộng sản VN bỏ tù 3 dân oan với cáo buộc “lập chính quyền mới”

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/03/csvn-bo-tu-3-dan-oan-voi-cao-buoc-lap.html

 

Đó là Tự-do theo định-hướng xã-hội chủ-nghĩa đồng nghĩa sao?

 

Myanmar có bà lãnh tụ

Đài Loan có bà Tổng thống

Mỹ có nữ ứng viên Tổng thống

…..Tất cả đều đáng kính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s