Sài Gòn: Giật vòng hoa buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979

Sài Gòn: Giật vòng hoa buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979

 

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160217_vietnam_border_war_anniversary

 
Quang cảnh buổi tưởng niệm được nhiều người quay phim lại, với cảnh được mô tả là người đến tưởng niệm bị “giật phá vòng hoa” và nhiều ô dù xuất hiện che biểu ngữ.

Những người tham gia nhặt lại hoa bị giật và hô các khẩu hiệu chống Trung Quốc.

Dân tộc 1 nước tưởng niệm ngày nước đó bị xâm lăng   lại bị chính công an cảnh sát của nước đó phá hoại buổi lễ tưởng niệm!!!

“Hèn với giặc, ác với dân”.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s