Nguyễn Tấn Dũng và các Thái Tử Đảng

Nguyễn Tấn Dũng và các Thái Tử Đảng

http://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/slxv/swkefrwk/snop/p1/Nguyen-Tan-Dung-va-cac-Thai-Tu.html

So sánh với Campuchia:

Thủ tướng Hun Sen có người con trai là Hun Manith, được đào tạo tại trường West Point Hoa Kỳ, một bảo đảm về tư cách và khả năng cá nhân mà cả thế giới hâm mộ, thì chỉ giữ một chức vụ khiêm nhường tại bộ Quốc phòng (Giám đốc sở Tình báo).

Khi được hỏi có tham vọng thay thế cha hay không, thì chàng trai 34 tuổi này trả lời rằng đó là chuyện định đoạt do bầu cử.

Còn ở Việt Nam thì các thái tử đỏ đã bắt đầu được cài vào những chức
vụ then chốt để sẵn sàng nối ngôi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s