VN dám làm như Myanmar?

 

Hiện tại bây giờ là chế độ độc tài đang cướp hết tư do và bóp chết dân chủ.

Chính quyền độc tài VN ngày càng tỏ rỏ họ không bao giờ nhượng bộ nhân dân VN, độc đảng ở VN không hề chứng tỏ họ nhượng bộ nhân dân VN.

Chính quyền VN đang lo sợ chuyện này cho nên ngày đêm tuyên truyền nào là VN đang bình yên không nên xào xáo, nào là đảng có công nên đảng được quyền cai trị v.v… những điều đó là dối trá, xem thường người dân.

ĐCSVN còn đứng vững trên hai chân là Công An và Quân Đội thì ….Biết đến bao giờ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s