Vì sao môn Lịch sử tích hợp thành môn “Công dân và Tổ quốc”?

Vì sao môn Lịch sử tích hợp thành môn “Công dân và Tổ quốc”?

 

 

Lịch sử của Cộng sản ca ngợi “bác và đảng”, Mác- Lê Nin và Mao Trạch Đông; nay bị lật tẩy?

Lấy cớ “giảm tải cho học sinh” để giảm dần Lịch Sử Việt, đồng thời tăng cường môn Lịch Sử Đảng ?

 

Những trang sử oanh liệt chống ngoại xâm của Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung…chẳng qua chỉ còn là những vụ phản loạn của địa phương?

 

Theo ý Trung Quốc VN cần sửa lại Lịch sử của mình?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s