‘VN tăng bắt bất đồng hậu ký kết Trans – Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – TPP ?

‘VN tăng bắt bất đồng hậu ký kết Trans – Pacific Strategic Economic Partnership AgreementTPP ?

 

 

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/11/151122_human_right_vn

 

Dường như chính quyền Việt Nam ra vẻ thiện chí trong quá trình đàm phán TPP, sau khi ký được thỏa thuận rồi thì xiết chặt sự kiểm soát đối với những người chỉ trích Đảng CS!

 

Đảng CS quá lạm dụng các điều luật an ninh quốc gia hà khắc, để hình sự hóa quyền tự do ngôn luận ôn hòa và đàn áp những người phê bình chính quyền!

 

Họ mị dân và khủng bố ! không nhận sai lầm! Họ bao che cho nhau và sẵn sàng đàn áp những cái gây bất lợi cho chúng để giữ lấy những gì chúng đã cướp được..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s