Vấn nạn thu hồi đất của người dân với giá đền bù rẻ mạt!

Vì sao dân mang quan tài để phản ứng chuyện đền bù?

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/dan-khieng-quan-tai-len-duong-cao-toc-de-phan-ung-tien-den-bu-3310123.html

Vấn nạn thu hồi đất của người dân với giá đền bù rẻ mạt!

Họ không làm vậy thì đến năm nào chuyện của họ mới được giải quyết. Mặc dù cách này không hay chút nào! Thật khổ!

Dân đi khiếu kiện khắp nơi mà không có bất cứ cơ quan chức năng nào giải quyết!

Chính quyền dùng lực lượng vũ trang hay côn đồ, sử dụng bạo lực để cưỡng chế cướp đất của người dân! Buồn cho dân ở xứ ta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s