Buồn cho nước Việt Nam!

Hanoi: Unexpected outbreak of protests against Xi Jinping

http://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/swl/sbxzdsbzq/senhuwixjmae/p1/2015/11/hanoi-unexpected-outbreak-of-protests.html#more

Buồn cho nước Việt  Nam!

Không thể mất Việt Nam về tay Trung Cộng!

Người Dân Việt có tinh thần chống TQ trên 4,000 năm  rồi!

Lòng dân đã không tin tưởng,  dân muốn dân chủ, đảng muốn độc tài!

Đảng dùng bạo lực tước bỏ tất cả các quyền tự do căn bản (tự do ứng cử bầu cử, tự do lập hội lập đảng, tự do ngôn luận, báo chí…),    và cố ý  duy trị sự thống trị cộng sản độc tài!

Dân chúng sẽ cho rằng: trong cuộc gặp phái đoàn họ Tập sắp tới,  lãnh đạo đảng CSVN lại tiếp nối truyền ….nhượng cho Trung Cộng thêm nhiều quyền lợi của tổ quốc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s