Chính quyền Việt Nam đập phá cơ sở Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Chính quyền Việt Nam đập phá cơ sở Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

http://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/swl/sbxzdsbzq/senhuwixjmae/p1/2015/10/Dong-Men-Thanh-Gia-Thu-Thiem.html

CS cho rằng “Đất đai của nhân dân, nhà nước quản lý”.

Thực ra giọng điệu này rất đểu cáng.
Trên thế giới, khi vì lợi ích quốc gia, chính phủ có quyền mua lại miến đất hoặc trưng thu và bồi thường xứng đáng.
Nhưng ở VN thì khác.

Lấy đất của dân mà đền bù như “ăn cướp”.

Bản thân nhà nước đã không phải do dân bầu ra thì ít ra nhà nước phải tuân thủ luật pháp do chính nhà nước xây dựng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s