Công an dùng “Cao Đài” tấn công Cao Đài

Công an dùng “Cao Đài” tấn công Cao Đài

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=168860&zoneid=2

Sự kiện vừa kể xảy ra vào sáng 3 tháng 7, tổ chức “Cao Đài” do nhà cầm quyền CSVN điều khiển (thường gọi là Hội đồng chủ quản) ném đá vào bên trong Thánh thất Cao Đài Long Bình, phá sập cổng. Họ xông vào bên trong, trói, đánh đập khoảng 30 vị là chức sắc, tín đồ của nhóm Cao Đài chân truyền, không phục tùng chính quyền (còn gọi là Cao Đài thuần túy), trục xuất họ ra khỏi Thánh thất.

Các vị chức sắc và tín đồ Cao Đài thuần túy tin rằng, những kẻ lạ mặt tấn công, cướp Thánh thất Long Bình là an ninh mặc thường phục. Những kẻ này đã trói Chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp và một số đồng đạo, chở họ đến Thánh thất Vĩnh Bình – đang đặt dưới quyền điều hành của Hỗi đồng Chủ quản (tổ chức Cao Đài do nhà cầm quyền CSVN điều khiển) để “làm việc” với Công an huyện Gò Công Tây.

 

Nhà cầm quyền liên tục sách nhiễu các vị chức sắc Cao Đài

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/09/nha-cam-quyen-lien-tuc-sach-nhieu-cac.html

Đạo Cao Đài kiện công an Vĩnh Long trước các tổ chức LHQ.

http://www.chuacuuthe.com/2013/11/khon-nhon-sanh-dao-cao-dai-kien-cong-an-vinh-long-len-lhq/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s