Đạo Cao Đài bị đàn áp

Theo “Dân làm báo”:

Vào sáng ngày 27 – 08 – 2015, tại Hộ Pháp Đường Tòa Thánh Tây Ninh thuộc Huyện Hòa Thành – tỉnh Tây Ninh, đã có 2 người côn đồ, thành phần thường xuyên được dùng để đàn áp Đạo Cao Đài và các tôn giáo thuần túy độc lập trong nước.

Sự việc vi phạm diễn ra như sau: Những người này đi trên một chiếc xe honda đậu trước cửa Hộ Pháp Đường, họ ngang nhiên mang giày vào nhà, những 2 người đạo lên tiếng yêu cầu cởi giày ra nhưng họ không nghe và còn rút lưỡi lê ra hăm dọa, họ đi thẳng lên lầu nơi tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành cho nhân loại, một người xông vào đập bể má bên trái của bức tượng Đức Hộ Pháp, một người đứng quay phim, chụp ảnh. Đập phá xong họ liền thoát lên xe và bỏ chạy.

Đây là một hành vi vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng với đối với Đạo Cao Đài. Việc đập phá tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành cho nhân loại là một hành vi bạo lực, xâm phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân Việt Nam. Sự việc xảy ra ngay ngày phái đoàn Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (U.S. Commission On International Religious Freedom – USCIRF) đến viếng thăm Tòa Thánh Tây Ninh.

http://server7.kproxy.com/servlet/redirect.srv/swl/sbxzdsbzq/senhuwixjmae/p1/2015/10/bao-cao-ve-cac-truong-hop-chinh-phu.html#more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s