Tự do báo chí ở Việt Nam?

 

Tự do báo chí ở Việt Nam?

Báo chí Việt Nam là cánh tay của Đảng Cộng sản Việt nam, thuộc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam và báo chí Việt Nam luôn luôn “có quyền tự do”. Đó là “tự do ca ngợi chế độ cộng sản Việt Nam”, “ca ngợi lãnh đạo Việt Nam”, “ca ngợi Đảng Cộng sản Việt nam!

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/05/140502_tu_do_bao_chi_lecongdinh_view

Việc bày tỏ quan điểm và thái độ chính trị công khai vẫn còn là chuyện phải cân nhắc và dè dặt với rất nhiều người.

Vì sợ hãi, sợ bị trả thù, cho đến việc phải chứng kiến sự lạm quyền, lộng hành của lực lượng công an khi sách nhiễu chỗ ở, công ăn việc làm,…

Chủ trương của cs xưa nay vẫn là khủng bố, khủng bố cả những thân nhân của người đấu tranh nhằm bắt gia đình và người thân tiếp tay làm áp lực.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s