Thời đại rực rỡ nhất của lịch sử dân tộc Việt nam là thế này?

Thời đại rực rỡ nhất của lịch sử dân tộc Việt nam là thế này?

Trong số những “tuyệt chiêu” của chính quyền địa phương để thúc dân làm xong phận sự đóng góp có bài “Quy trữ tài sản tương đương”. Nghĩa là, không có tiền đóng góp thì cán bộ, công an viên đến nhà, thấy có thứ gì đáng giá khuân luôn về xã…

http://dantri.com.vn/xa-hoi/chuyen-kho-tin-o-mot-vung-que-1228527768.htm?mobile=true

Nguyễn Phú Trọng nêu trong diễn văn của mình vào ngày 19/05/2015:

‘Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước’ và ‘thắng lợi bước đầu với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới’. thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam’. ?

Đúng vậy, thời đại HCM rực rỡ qua các hanh động màn rợ nhứt trong lịch sử VN ! Có gì đáng hành diện tự hào?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s