CSVN Nhục và hèn

Ông Phó vụ trưởng Tùng đã thừa nhận hành vi nhận “cưa đôi” của CSGT. Ông có mạnh dạn thừa nhận thực tế có nhiều CSGT cố tình đặt bẫy, phạt người tham gia giao thông ở những nơi bất ngờ, loạn hoặc ẩn biển báo v.v…để dễ dàng thực thi hành vi tha hoá “cưa đôi” hay không?

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/tieu-diem/20150912/neu-co-cua-doi-muc-phat-van-du-suc-ran-de/967272.html

70 năm của “đỉnh cao trí tuệ” và “thời đại rực rỡ nhất” mà cứ loanh quanh mãi việc xoá mù chữ rồi xoá tái mù. Vậy biết bao giờ mới hoà nhập với AEC chứ đừng nói tới sánh vai các cường quốc 5 châu?

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/giao-duc-viet-nam-sau-70-nam-diet-giac-dot-20150908083401045.htm

Nhục và hèn vì phụ thuộc ý thức hệ, tha hoá vì % lại quả. Tất cả đươc bao phủ bởi qui định vay vốn ODA. Nếu công trình không đảm bảo an toàn và kém hiệu quả, kẻ nào sẽ phải chịu truy cứu trách nhiệm?

http://mobile.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/131388/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s