Toà án cộng sản trả thù 12 dân oan chống cướp đất

Cướp đất, phá nhà, bỏ tù cả bố, mẹ lẫn con cái…,   đối với những dân oan dám đứng lên chống lại bạo quyền, áp bức. 

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/09/toa-cong-san-tra-thu-tan-oc-oi-voi-12.html

Chứng tỏ  đảng CSVN cướp đất của dân nhưng không cho dân được phép la!

Tại Việt nam, những ai liều mình giữ đất thì bị   gán ghép các tội danh: “gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, chống chủ trương chính sách của đảng, nhà nước” …….

Tại sao hiện tượng dân oan bị cướp đất do thu hồi đất đai bất hợp lý, đền bù không thỏa đáng (chính xác là cướp thành quả lao động của người dân) chỉ   xảy ra trong nước độc tài  cộng sản Việt Nam chứ không hề thấy diễn ra trong các nước có chính thể dân chủ?

Tại sao trong các nước dân chủ   không người dân nào bị bắt bớ ghép tội trời ơi như “…gây rối trật tự công cộng…chống người thi hành công vụ…nhận tiền nước ngoài kích động chống phá nhà nước…xúi giục người dân thiếu thông tin phá hoại chủ trương, đường lối của đảng…lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước…”?

Chắc chắn rằng lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam thừa hiểu và đa phần người dân thời nay đều biết chính sách “đất đai sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý” là trò bịp của đảng để  đảng thỏa mãn lòng tham quyền lực  của đảng cộng sản Việt Nam.

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s