Nhà báo Đỗ Hùng bị mất chức vì chế giễu “Bác Hồ, Bác Giáp”

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150904_do_hung_thanhnien_thuhoi_the

Nhà báo Cộng sản Việt nam   không hơn con vẹt, được mớm lời, nói sai định hướng sẽ bị   thẳng tay đàn áp!

Chúng nó luôn tôn sùng cá nhân lên bậc “lãnh tụ”, thần thánh hoá để lừa bịp dân chúng, chỉ có những kẻ không hiểu hoặc không chịu hiểu thì mới tôn xưng Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp   lên hàng lãnh tụ !

Họ còn cho rằng HCM là “danh nhân văn hóa”! Đã có biết bao tài liệu đã chứng minh đó chỉ là trò bịp, họ làm cho dân chúng mù thông tin tung hê Hồ Chí Minh.

Dù sự thật đúng như nó đã diễn ra, nhưng bất cứ ai dám chế giểu Hồ Chí Minh đều là đối tượng “phải bỏ tù” dài hạn của Việt cộng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s