Cộng sản vẫn tự hào về khả năng khủng bố của họ

Cộng sản vẫn tự hào về khả năng khủng bố của họ:

“Giấu thuốc nổ trong bánh giò”… họ cho là “thông minh của nhân dân ta trong cuộc chiến giành hòa bình, thống nhất đất nước”

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/234540/nguoi-tre-hao-hung-hoc-lam-giao-lien–giau-vu-khi-trong-banh-gio.html
Dạy giới trẻ giấu vũ khí trong bánh giò? Để làm IS?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s