Lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều đó và lịch sử sẽ không sai. Bọn cầm quyền Hà Nội rồi cũng sẽ có ngày phải đền tội trước dân tộc Việt Nam.

11996916_1638983169647917_5854852551728967245_n

Lịch sử đang đi theo hướng nào?

“Bài học về cách mạng ở Trung Đông, qua sự kiện TT Ai Cập, bạn thân của nhiều đời TT Hoa Kỳ, hiện đang đứng trước giá treo cổ là bằng chứng cho thấy lịch sử đang đi theo hướng nào.”

Đối với chính quyền Obama, một Việt Nam Dân chủ hay cộng sản không phải là điều bận tâm. Một Việt Nam với chính quyền hiện nay, đi theo chiến lược be bờ mới là quan trọng. Và vì vậy, chúng ta cần thấy rằng những chiến lược ngắn hạn, vừa nhằm đạt mục tiêu của nhà trắng, vừa kéo dài tuổi thọ của độc tài đảng trị, đều bất lợi cho Dân tộc Việt Nam.

Mèo nào cũng được, bất kể độc tài cs hay Dân chủ, miễn phục vụ cho chiến lược thì sẽ trở thành đồng minh. Bài học cách mạng Trung Đông khi độc tài Ai Cập, đồng minh Mỹ bị đánh đổ trong cuộc cách mạng Hoa Lài, để lại sự hụt hẩng trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Bài học này, các cố vấn an ninh quốc gia của TT. Obama vẫn chưa rút kinh nghiệm.

Chúng ta đấu tranh không phải chỉ đòi hỏi nhân quyền. Nhân quyền chỉ là một điểm của mặt trận Tự do và Dân chủ cho Việt Nam. Ngày nào chế độ độc tài csvn còn hiện hữu, ngày đó nhân quyền còn tiếp tục bị vi phạm và chà đạp. Với bản chất tráo trở và đang bị tứ bề thọ địch, Hà Nội sẽ càng phải đàn áp mãnh liệt để bám víu độc quyền. Hiện nay, các chế độ độc tài đang đi vào thời kỳ thoái trào và sẽ bị tiêu diệt bởi xu thế của lịch sử. Không có gì phải ngần ngại và sợ hãi để nói thẳng vào mặt của chế độ độc tài “chở thuyền cũng là dân và lật thuyến cũng chính là dân”.

Sau cuộc cách mạng ở Trung Đông, qua sự kiện TT Ai Cập, bạn thân của nhiều đời TT Hoa Kỳ, đứng trước giá treo cổ là bằng chứng cho thấy lịch sử đang đi theo hướng nào. Vì vậy, chính sách ngoại giao của Mỹ, theo chủ trương làm bạn với chính quyền độc tài thay vì nhân dân, những nạn nhân của cơ chế, không phải là đối sách có lợi, cho cả Mỹ lẫn nhân dân Việt Nam.

Thực tế chính trị cho thấy mối quan hệ Mỹ- Việt sẽ vượt ra khỏi tầm vận động chính trị của chúng ta. Vì quyền lợi khu vực và chính sách ngoại giao ngắn hạn, Chính quyền Obama có thể sẽ bỏ qua những đòi hỏi của Cộng Đồng người Việt Hải ngoại. Điều này từng xảy ra và sẽ xảy ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ- Việt trước thế trận cầm chân Trung Quốc tại Đông Nam Á. Dù thế nào, chúng ta cũng cần nhận ra sức mạnh của Cộng Đồng ở đâu trong cuộc vận động chính trị hiện nay. Cụ thể, cần làm gì để ảnh hưởng đến chính giới Mỹ trong cuộc bầu cử TT Hoa Kỳ, tháng 11, 2016 sắp tới.

Nếu một khối cử tri Việt (blocking votes) bỏ phiếu cho một Dân cử nào đó, ở Texas hay California, thì ảnh hưởng sẽ rất mạnh mẽ. Chỉ cần một người ghi danh đi bầu, vả ký tặng một dollar vào quỹ tranh cử Tổng Thống, hay Dân biểu, Thượng Nghị sĩ, thì đó là sức mạnh. Và sức mạnh được đo lường ở mức độ vận động, không mơ hồ hay chỉ nói chung chung. Người Mỹ có câu, “show me the money” hay “talk is cheap” để xác định yếu tính thực tiển. Đã đến lúc, phải bước qua giai đoạn biểu tượng, để chứng tỏ sức mạnh của lá phiếu và khả năng tài chánh, áp lực lên Lập pháp lẫn Hành Pháp, để thúc đẩy những chính sách ngoại giao, có lợi cho nổ lực đấu tranh, trên mặt trận Nhân quyền, Dân chủ và Tự do cho Việt Nam.

Tôi từng từ chối cuộc gặp mặt ở Toà Bạch Ốc với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National Security Councils) vì không phải chúng ta cứ “goị dạ bảo vâng”. Khi tham dự các cuộc họp ở tầm vóc quốc gia, tôi ý thức vai trò của mình không đại diện cho cá nhân, hay đảng phái, mà đang thay mặt cho đồng bào của tôi, hàng triệu triệu người Việt trong và ngoài nước, đang khao khát Dân chủ, Tự do. Chúng ta có nhu cầu khai dụng ngoại vận để có lợi cho đại cuộc, nhưng cũng không vì vậy mà đánh mất bản chất tự trọng, thấy đại diện chính quyền thì cứ xum xoa, nịnh hót. Vì nhiều lý do, chúng ta khó có thể đảo ngược quyết định của Toà Bạch Ốc, nhưng cũng đừng để họ đánh giá chúng ta chỉ là những kẻ tay sai, chạy việc hay vong bản.

Có nhiều người hỏi nếu có cơ hội gặp TT Barack Obama, giống như lần gặp ông TT George Bush năm 2007, tôi sẽ đề nghị những gì. Thực sự, điều tôi ngại không phải là tìm câu hỏi cho ông Obama, mà tôi lo ông sẽ hỏi ngược lại tôi: “Cộng Đồng Việt Nam muốn Chính phủ Hoa Kỳ áp lực Hà nội về mặt thương mại, để họ tôn trọng nhân quyền. Nhưng tôi biết qúy vị đã gửi hơn 10 tỷ dollars về Việt Nam hàng năm, đồng tiền này cũng đang tiếp tay củng cố nền kinh tế XHCN, tại sao Cộng Đồng lại không áp lực với Hà Nội?” Có lẽ tôi sẽ không có câu trả lời? Nói theo cách của người miền Nam là bị “cứng họng”.

Năm 2014, giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Hoa kỳ gần 35 tỷ dollars, trong khi đó con số không chính thức, Cộng Đồng Người Việt đã gửi về cho gia đình, hoặc đầu tư lên đến 10 tỷ dollars. Đây là những nghịch lý mà chúng ta cần nhìn lại, không thể đấm ngực nói lỗi tại tôi mọi đàng, rồi mong chờ người khác giải quyết. Chúng ta có trách nhiệm với gia đình, thân nhân nhưng cũng có trách nhiệm với Đất nước, và Dân tộc. Cần hiểu rằng trong số 1 dollar gửi về cho thân nhân, có thể hơn 50 xu đã làm đòn bẩy để nuôi sống cơ chế tham nhũng, độc tài. Tại sao đòi hỏi Mỹ phải có trách nhiệm với Việt Nam, còn chúng ta thì bình chân như vại? Hay làm ngược lại?

Cách mạng là một sự thay đổi, đột biến và đảo lộn mọi thứ. Không ai ngờ, ngọn lữa tự thiêu của anh sinh viên bán hàng rong Mahamed Bouzzizi ở Tunisia năm 2010, đã quật ngã hàng loạt chế độ độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi. Ngày nào Cách Mạng Việt Nam bùng nổ?, chúng ta chưa có câu trả lời. Nhưng điều chúng ta có thể khẳng định là một chế độ độc tài, toàn trị như csvn, một chế độ cai trị dựa trên bạo lực, và nhà tù, thì thời gian để chế độ đó tồn tại, sẽ đếm từng ngày.

Đỗ Thành Công
(Viết lại từ bài cuộc vận động lịch sử)
(TT. Barak Obama và cựu TT Ai Cập, Hosni Mubarak, còn có tên là” kẻ đồ tể” của nhân dân Ai Cập)
USA President Barak Obama shakes hand with his best ally in the Middle East; Hosni Mubarak, ex President of Egypt, the butcher of Egyptian People. (File Photo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s