Công an dùng ‘phong bì’ để giải quyết vụ chết người trong trại giam

Công an CSVN la canh tay đăc lưc của đang CSVN nên bon chung được kim bai miễn tôi moị măt . Thê´nên công an CSVN măc sưc làm mưa làm gio . Ăn hôi lô , tông tiền người dân thi`công an VN la sô một . Bât cư người dân nào tô cao những chuyện tiêu cưc , ăn hôi lô , hanh vi côn đô của ngành công an CSVN la tư sat . Công an CSVN được chop bu đang CSVN chông lưng va bao che trăng trợn nhât . Người dân hê nghe nói đên công an CSVN la liên tưởng đên hung thân , ac quỷ va la bon tông tiền nhân dân trăng trợn nhât .

http://www.voatiengviet.com/content/cong-an-dung-phong-bi-giai-quyet-vu-chet-nguoi-trong-trai-giam/2886956.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s