Sử dụng thù hận và tham lam của trái tim mọi người, đảng hứa sẽ chia nhiều đất hoặc tài sản cho những ai đấu tố thành công.

Cải cách ruộng đất miền Bắc 1950 – 1957

Hồ Chí Minh xúi giục con tố cha hay mẹ, vợ tố chồng, anh em tố lẫn nhau, bà con nội ngoại tố không bỏ sót một ai.

Sử dụng ngôn ngữ xấu hổ chỉ vào mặt nạn nhân.

Sử dụng thù hận và tham lam của trái tim mọi người, đảng hứa sẽ chia nhiều đất hoặc tài sản cho những ai đấu tố thành công. Trước những lời chỉ trích, làm thế nào để địa chủ phải quỳ xuống nhận tội, làm thế nào để hô khẩu hiệu theo đảng hướng dẫn trước.

Tổng kết chỉ trích sau hai hoặc ba ngày để thực hiện gợi ý “Bác” đảng và gợi ý của Cố vấn Trung Quốc cho phép đấu tố đổi trắng thay đen

Một lĩnh vực khác đảng dàn dựng những cuộc đấu tố cho đến khi nào thấy địa chủ nhận thảm họa vào thân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s