Tội ác của chế độ cộng sản đối với người dân Việt Nam.

Cải cách ruộng đất 1953 – 1956

Sau khi giết hại hàng trăm ngàn người dân vô tội trong cải cách ruộng đất, để tiếp tục lừa mị nhân dân, đảng CSVN giở trò ‘nhận sai’, còn Hồ Chí Minh thì diễn kịch khóc lóc và tự ‘phê bình’.

Thậm chí, vào năm 2014, đảng CSVN còn khoét sâu thêm nỗi đâu này khi cho tổ chức cuộc triển lãm về những điều được gọi là ‘thành tựu của cải cách ruộng đất’. Chỉ sau vài ngày, cuộc triển lãm đã phải đóng cửa trước làn sóng biểu tình của bà con dân oan.

Một lần nữa, hành động này tiếp tục khiến dư luận ngày một căm phẫn hơn về những tội ác của chế độ cộng sản đối với người dân Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s