DMCS :)

Thật hợm hĩnh chịu không nỗi! Quá khôi hài!

Cứ ca ngợi ”chống Mỹ cứu nuớc, nào chị du kích bắn rớt máy bay, ca ngợi và lãi nhãi các hành động   khủng bố, ám sát, …?”

Bên nào, mới thực sự là còn mang “mặc cảm” của bạo lực khủng bố và “định kiến” rằng ta là kẻ chiến thắng nên chính nghĩa thuộc về ta.

http://server3.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxkmanpbyyu/sqrs/p1/?p=21451

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s