Viet Nam lắm tài ngyên thì bán rẻ, nhiều nhân tài thì toàn xuất ngoại, vượt biên. Tai sao?

Đúng là trình độ Tiến sĩ giấy “Ếch ngồi đáy giếng”

Không có thiên nhiên ưu đãi mà hàg đầu thê giới. VN lắm tài ngyên thì bán rẻ, nhiều nhân tài thì toàn xuất ngoại, vượt biên. Tại sao?

Theo PGS-TS “giấy” Phạm Văn Tình
“Ở Mỹ, bói cũng không ra “báu vật” như Sơn Đoòng”

http://vietbao.vn/The-gioi/O-My-boi-cung-khong-ra-bau-vat-nhu-Son-Doong/150492643/162/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s