Lũ ‪#‎CSPĐ‬ theo tư tưởng HCM bây giờ nó điên vì tiền rầu.

Trích: “Về mức tiền xử phạt, luật sư Tòng cho biết đối với khoáng sản trái phép được tính dựa trên giá thị trường của tang vật nhân lên 2 lần. Đá bán quý có giá từ 25.000 – 30.000 đồng/kg; tảng đá gần 30 tấn, sau khi bóc lớp phong hóa ước còn khoảng 20 tấn. Nếu lấy mức giá thấp nhất là 25.000 đồng/kg thì tảng đá có giá khoảng 500 triệu đồng; vậy mức xử phạt nhân lên 2 lần sẽ khoảng 1 tỉ đồng.”tangda_uokc

Lũ ‪#‎CSPĐ‬ theo tư tưởng HCM bây giờ nó điên vì tiền rầu.

http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/vu-tang-da-ban-quy-nang-30-tan-phai-xac-dinh-gia-tri-moi-ap-muc-xu-phat-thoa-dang-551829.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s