This is why we say Fuck the Communist

trich bac sy Ho Hai:

Tay đầu lãnh chặt phá cây xanh Hà Nội hôm trước nói với các bô lão mê muội ở Hà Nội là muốn Hà Nội xanh, sạch, đẹp thì phải chặt cây cũ bán ăn, trồng cây mới. Nay chắc là cháy bài cho kỳ tụi ‪#‎CSPĐ‬ ăn chia 12 nên ra giọng tự vuốt trym nhau nhể? Há há

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150331/vu-chat-cay-xanh-chung-ta-phai-tu-phe-binh-kiem-diem-khac-phuc-nhanh-chong/727760.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s