Tự do ngôn luận in Viet Nam

Trả lời báo Đất Việt mới đây, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính quốc gia đề xuất “cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền”, với lập luận “chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được” và sẽ không có khoản ngầm chạy vào túi ai hết!

Mọi giá trị bị đảo lộn, đồng tiền là quyết định?

Chỉ có ở VN

‘Chạy chức, chạy quyền đã thành ‘đấu thầu’ cán bộ’?

http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/201010/Chay-chuc-chay-quyen-da-thanh-dau-thau-can-bo-944983/

 

Tự do ngôn luận?

Đặt báo chí dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/216312/dat-bao-chi-duoi-su-lanh-dao-truc-tiep-cua-dang.html

 

Bán chức kiếm triệu đô, quan Quảng Đông bị xử tử hình

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/217543/ban-chuc-kiem-trieu-do–quan-quang-dong-bi-xu-tu-hinh.html

 

Việt Nam xếp thứ hai thế giới về khiếu nại tham nhũng

http://www.tintuchangngayonline.com/2015/01/viet-nam-xep-thu-hai-gioi-ve-khieu-nai.html

Sao cái ác cứ đạp lên nhau mà sống?

http://www.tintuchangngayonline.com/2015/01/sao-cai-ac-cu-ap-len-nhau-ma-song.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s