Cuộc chiến ở Việt Nam do cộng sản phản động- trich bac si Ho Hai

Cách đây 9 năm khi ông Lý Quang Diệu đến nhận giải thưởng Học giả của Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson vào ngày 10/6/2006 – khi ông Bush con còn làm tổng thống. Ông Lý Quang Diệu đã phát biểu: “Cuộc chiến ở Việt Nam do cộng sản phản động – ‪#‎CSPĐ‬ – gây ra đã đem lại những mối lợi bất ngờ không tưởng tượng được cho châu Á.” Và ông đã thúc giục Hoa Kỳ nên ở lại Iraq, không nên rút quân.

Đời là thế, luôn có 2 mặt của một vấn đề. Mất mát đau thương và tan đàn xẻ nghé của đất nước, dân tộc này là niềm hạnh phúc và sự phát triển mạnh mẽ của đất nước và dân tộc khác. Vấn đề là lãnh đạo của đất nước có làm tay sai cho ngoại bang để vùi dân tộc xuống bùn nhơ như tụi CSPĐ ở Việt Nam hay không?

 —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s