Việt Nam chỉ giả vờ thông qua những biện pháp bảo vệ Nhân quyền của LHQ

http://www.tintuchangngayonline.com/2015/02/nguyen-thi-tu-huy-khung-bo.html

23 điều vô lý chỉ có ở Việt Nam

 

http://kenh13.info/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-viet-nam.html

 

Việt Nam chỉ giả vờ thông qua những biện pháp bảo vệ Nhân quyền của LHQ

http://www.danchimviet.info/archives/93797/viet-nam-chi-gia-vo-thong-qua-nhung-bien-phap-bao-ve-nhan-quyen-cua-lhq/2015/02

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s